Valná hromada HO START 17.1.2020

Hola héj bando šplhavá!

Výročka proběhne v pátek 17. ledna 2020 od 17:00 hod v restauraci Tenisový klub Kubáň v Ostravě Porubě, Slavíkova 6195 (za prodejnou Lídl).

Účast všech členů oddílu nutná.

Účast čekatelů na členství z loňska, kteří budou na výročce přijati za řádné členy, rovněž nutná.

Účast nováčků, kteří se chtějí zařadit mezi čekatele na členství, taky nutná.

Kdo máte nějaké fotky nebo video, přineste! Po schůzi můžeme promítat.

Program:

  1. Zahájení VH
  2. Kontrola usnášení schopnosti
  3. Složení VV, návrhy na změny
  4. Představení nových členů oddílu a adeptů na členství
  5. Zhodnocení akcí za rok 2019
  6. Zpráva o hospodaření za rok 2019
  7. Návrh rozpočtu na rok 2020
  8. Plán akcí na rok 2020
  9. Oddílové soutěže pro rok 2020
  10. Vyhlášení vítězů odd. soutěží za rok 2019

Po ukončení oficiální části VH proběhne promítání fotek z akcí + pohoštění.

Napsat komentář