Historie oddílu

Horolezci v Porubě

Léta běží a generace za generací se ohlíží po vykonaném díle, které předává mladším. Tak v letošním roce oslavila Poruba již 35. výročí osvobození naší vlasti od německých okupantů. Tu dobu pamatují jen staré porubské domy. Ale období 35 let života se nezastavilo, budovalo se, pracovalo se, rostly nové domy jeden za druhým, chodilo se po blátě a staveništích, rostla veliká nová čtvrť Ostravy. Přibývalo bytů, přibývalo občanů, doly i průmysl to potřebovaly. Život lidí v nové čtvrti nebyl však  naplněn jen prací, nová ostravská čtvrť se nestala jen noclehárnou pracujících, ale stále více se snažila o kulturní vyžití svých obyvatel a jejich aktivní odpočinek. Po večerech se začaly naplňovat školní tělocvičny, budovala se hřiště, stadion, bylo otevřeno přírodní koupaliště.
Mezi občany poruby byli však též takoví, kteří využívali pro své sportovní záměry volnou přírodu, využívali blízkost lesa, skalních útvarů a relativně dobrou dostupnost horské přírody v Beskydech a Jeseníkách, ale i velehorské přírody Vysokých Tater. Do Poruby přibývalo horolezců z různých koutů republiky.
V této době se tři ostravské horolezecké oddíly scházely v Ostravě, která byla pro porubské občany mnohdy špatně dostupná pro vzdálenost a časovou náročnost tehdejšího dopravního spojení Poruby s městem. Porůznu se tedy horolezci zapojovali do cvičení jiných sportovních oddílů v Porubě. Největší skupina jich pravidelně cvičila s lyžařským oddílem TJ Poruba, tehdy jediné tělovýchovné jednoty v Porubě. V období, kdy se tato velká jednota dělila na menší jednotky, rozhodla se cvičící skupina horolezců založit vlastní samostatný oddíl.
Bylo to v září před 20 lety, kdy byl v Porubě zaevidován nový sportovní oddíl – oddíl horolezecký, při tělovýchovné jednotě, jejímž patronem se stal Dopravní podnik města Ostravy, tedy při TJ Dynamo DPMO Poruba.
V září před 20lety byl ustaven Horolezecký oddíl TJ Dynamo Poruba, zakládajícími členy byli: Ing. Juraj Doležal, Anna Doležalová, Ota Macek, MUDr. Olga Macková, Vladimír Tihon, Jarka Vlčová a MUDr. Zdeněk Vlč. Doležalovi a Vlčovi byli cvičitelé horolezectví, Mackovi a Tihon zkušení turisté a tak byl vytvořen dobrý základ pro další činnost oddílu.
První podzimní kroky byly více méně přešlapováním. Zájemci, kteří se dříve hlásili, jakoby najednou ztratili odvahu. Horolezectví není přece jen obvyklým sportem, je to sport odvážný, nákladný, mládeži může chybět soutěživost a rodiče straší oprávněné obavy z velké rizikovosti. Je to sport mužný, hodný dobrých sportovců, fyzicky i duševně zdatných, schopných přemáhat strach, kteří se musí radovat z krásy volné přírody, dovedou si vytvořit mezi sebou upřímné kamarádské vztahy a dobrou partu.
Psal se rok 1960… A pak již běžel rok za rokem…

z bulletinu vydaného u příležitosti 20. výročí založení HO TJ START OSTRAVA.
Autor: Dr. Zdeněk Vlč; spolupráce: Jarka Vlčová, Ivo Seltenreich