Pravidla půjčovny

Kontaktní osoba:
Petr Nováček, Hana Nováčková
Adresa: Přední Padělky 3243/20 Ostrava Martinov, 723 00
Tel.: 596 941 125
Mobil: 602 154 265
Mail: novacekp@ovak.cz

Kdo si může vypůjčit materiál
POUZE ČLENOVÉ oddílu.

Nečlenovi oddílu se může materiál půjčit pouze v případě, že je v lanovém družstvu s členem oddílu, vypůjčení potom domlouvá a za materiál zodpovídá člen oddílu.

Půjčování
Probíhá vždy po předchozí telefonické nebo mailové domluvě.

Vracení materiálu
Probíhá vždy po předchozí telefonické nebo mailové domluvě:
– v pondělí večer doma (cca od 18.00 do 20.00)

Používání materiálu
Materiál se používá pro:
– lezení
– nácvik chytání pádů (pouze materiál k tomu účelu vyčleněný)
– nácvik slaňování, prusíkování, transportu zraněného, lanových traverzů apod. v takovém případě je nutno tuto skutečnost oznámit před půjčením, aby byl půjčen starší materiál, aby se neopotřebovával materiál zánovní.

Je zakázáno:
– používat materiál na jiné aktivity než lezení (výškové práce, jeskyňaření, tahání auta, uvázání lodí, kácení stromů, stěhování nábytku apod.)
– používat materiál pro jakékoli komerční aktivity (komerční horoškoly, vybavení klientů cestovní kanceláře apod.)
– používat materiál nedbale a bez ohledu na jeho případné poškození (např. vedení lana přes ostrou hranu při lezení “na rybu”)

U nekomerčních akcí typu “děti ze skauta si vyzkoušejí slaňování” rozhodne o půjčení “odpovědná osoba”..

Poplatky za materiál
Platí se každý den, kdy byl matroš mimo půjčovnu. Na víkend, je-li matroš vypůjčen ve čtvrtek a nepoškozený a bez problémů vrácený v pondělí, se platí 2 dny. V případě, že bude vrácení opožděno, se platí půjčovné za každý den zpoždění. V případě, že budu nedostupný (někde fuč), bude půjčovné domluveno individuálně.

Přednost při zamlouvání a půjčování materiálu
Přednost má vždy oddílová akce, znamená to, že např. chce-li si někdo půjčit materiál na soukromou akci konanou zároveň s oddílovou akcí, tak má smůlu.
U hromadných oddílových akcí (soboty, víkendy, Tatry) mají přednost nováčci. U oddílových Tater (mačky, cepy, 1 lana, šrouby) si můžou nováčci zamluvit matroš. 14 dní před odjezdem přednost přestává platit (samozřejmě jen na dosud nezamluvené věci) a dál kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Poškození nebo ztráta materiálu
Poškození nebo ztrátu je nutno bez prodlení nahlásit a napsat o průběhu poškození nebo ztráty zprávu. Při Poškození nebo ztrátě je nutno materiál nahradit. U opotřebovaných věcí pak domluvit poměrnou část ceny k zaplacení (viz níže).

Sankce za porušení pravidel
Kdo poruší nepříliš hrubým způsobem a jen občas, tomu bude domluveno.
Kdo bude porušovat pravidla opakovaně nebo poruší pravidla velmi hrubým způsobem a nebude se tvářit dostatečně kajícně, bude zapsán na černou listinu a nadále mu nebude nic půjčeno.

Ceník půjčovného pro členy HO START Ostrava
Ceny jsou uvedeny v tabulce u každého kusu, pro nečleny je cena dvojnásobná.

Výše náhrady za znehodnocení či pozbytí vybavení
Cepíny, mačky a přilby
0 – 2 rok 100%
2 – 5 let 50%
nad 5 let 10%
Lana a úvazky
0 – 1 rok 100%
1 – 2 roky 70%
nad 2 roky 30%

Roky udávají stáří vybavení počítané ode dne jeho nákupu, procenta vyjadřují výši náhrady a počítají se z pořizovací ceny vybavení.

Stránky nejlepšího ostravského horolezeckého oddílu ;-)