Oddílová výročka 25. ledna 2019 (17:00hod, Maryčka)

Hola hej bando šplhavá!

Oddílová výročka proběhne v pátek 25. ledna 2019 od 17:00 hod v restauraci Maryčka v Dolní oblasti Vítkovice, hned vedle stěny Tendon Hlubina. Máme pronajatý sál v patře nad kinosálem.

Za výkonný výbor srdečně zveme všechny členy oddílu i čekatele na členství.

Stejně tak čestného člena oddílu Béďu Křístka st.

Program:

  1. Zahájení VH
  2. Kontrola usnášení schopnosti
  3. Složení VV pro rok 2019, návrhy na změny
  4. Představení nových členů oddílu a čekatelů na členství
  5. Zhodnocení akcí za rok 2018
  6. Zpráva o hospodaření za rok 2018
  7. Návrh rozpočtu na rok 2019
  8. Plán akcí na rok 2019
  9. Oddílové soutěže pro rok 2019
  10. Vyhlášení vítězů odd. soutěží za rok 2018

Po ukončení oficiální části bude v přízemí (kavárna) připraveno pohoštění. Pro masojedy hovězí guláš, pro vegoše fazolový guláš. K tomu má každý člen oddílu nárok na dvě piva. Zbytek si platí každý sám.

Při výročce a po ní bude možno promítat z dataprojektoru fotky z lezeckých akcí roku 2018. Kdo máte něco zajímavého, přineste na flešce. Ale předem prosím fotky proberte, nikoho nebaví sledovat rozfázovaný krok na 10 snímků 🙂

Za VV

Titanic Mach

1 komentář u „Oddílová výročka 25. ledna 2019 (17:00hod, Maryčka)“

Napsat komentář